Menu Close

Kviečiame dalyvauti protmūšyje “AIDS: geriau žinoti 2022”

PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro

 direktoriaus

2022 m. lapkričio 24  d.

įsakymu Nr. DV- 143

PRIENŲ RAJONO GYVENTOJŲ PROTMŪŠIO PASAULINEI AIDS DIENAI PAMINĖTI „AIDS GERIAU ŽINOTI 2022“ NUOSTATAI

 I. TIKSLAS

1.1. Teikti informaciją apie ŽIV, kad infekcija nėra išnykusi. Didinti gyventojų informuotumą, tobulinti švietimą, formuoti brandesnį visuomenės požiūrį į ŽIV/AIDS ligą ir ligonius.

 

II.VADOVAVIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

2.1. Protmūšį organizuoja ir vykdo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Protmūšio partneriai – Prienų kultūros ir laisvalaikio centras.

2.2. Protmūšio komisija – Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės: Birutė Vitkauskaitė, Evelina Tamošiūnienė, Ramunė Gražulė, Rima Jaškevičienė.

 

III. PROTMŪŠIO LAIKAS IR VIETA

3.1. Protmūšio pradžia – 2022 m. gruodžio 7 d. 18.00 val., Prienų kultūros ir laisvalaikio centre (Vytauto g 35, Prienai) antrame aukšte, konferencijų salėje. Atvykimas ir registracija nuo 1740 val.

 

 IV. VARŽYBŲ DALYVIAI, REGISTRACIJA IR DOKUMENTAI

4.1. Dalyviai – Prienų rajono gyventojai, bendruomenių, asociacijų ir kitų organizacijų atstovai.

4.2. Komandą sudaro 4-5 asmenų grupė.

4.3. Dalyvių amžius nuo 18 m. ir vyresni.

4.4. Registruojantis turite nurodyti: komandos pavadinimą, komandos narių vardus, pavardes, gimimo datą, vieno iš komandos atstovo telefonono numerį bei elektroninį paštą. Dalyviai registruojami tel. 865889397 arba el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.com. Iki gruodžio 5 d. 17.00 val. Pridedama registracijos lentelė (1 priedas).

 

V. PROTMŪŠIO EIGA

5.1. Žaidimo metu vyksta 3 turai, kiekviename ture komandoms pateikiama po 10 klausimų.

5.2. Žaidimo vedėjas perskaito klausimą.

5.3. Atsakymui pateikti skiriama 1 min. laiko. Komandų nariai tariasi ir atsako į užduotą klausimą.

5.4.Atsakymai pateikiami raštu, užrašant juos į organizatorių pateiktus lapus.

5.6. Praėjus atsakymui skirtam laikui (1 min.), skaitomas kitas klausimas.

5.7. Komandos lapus su atsakymais po kiekvieno turo turi atiduoti vedėjui per 1 minutę.

5.8. Kai visų komandų atsakymo lapai su atsakymais yra grąžinami vedėjui, jis perskaito teisingus turo klausimų atsakymus.

5.9 Organizatoriai tikrina komandų atsakymus, skaičiuoja komandų gautus taškus ir suveda juos į rezultatų lentelę.

5.10. Už teisingą atsakymą į vieną klausimą komanda gauna 1 tašką. Už neteisingą atsakymą komanda taškų negauna.

5.11. Žaidimą laimi komanda, kuri surenka daugiausia taškų. Jei dvi ar daugiau komandų surenka vienodai taškų, skiriamas papildomas klausimas.

 

VI. ŽAIDĖJŲ PAREIGOS

6.1. Žaidėjai gali tartis tik su kitais tos pačios komandos žaidėjais. Negalima žaidimo metu kalbėti, susirašinėti ar kitaip bendrauti su nežaidžiančiais žmonėmis. Negalima naudotis knygomis, išankstiniais užrašais, mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais ir kitomis ryšio bei informacijos kaupimo priemonėmis.

 

VII. APDOVANOJIMAI

7.1. I – III vietų nugalėtojų komandos nariai apdovanojami specialiaisiais Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro prizais.

Nuostatus parengė varžybų organizatoriai

_____________________________________

Nuoroda į registracijos lentelę čia

DALYVIŲ SĄRAŠAS

Protmūšis „AIDS geriau žinoti 2022“

Eil. Nr. Komandos pavadinimas Dalyvio vardas Dalyvio pavardė Gimimo data Komandos kontaktai: Tel. Nr., El. p.
1.
2.
3.
4.
5.

 

Skip to content