Menu Close

Veiklos programos

Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. veiklos programa 

Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 m. veiklos programa

2016 m. Veiklos programa

2015 m. Veiklos programa

Prienų rajono savivaldybėje 2013 m. buvo vykdomos šios valstybinės visuomenės sveikatos programos ir strategijos:

1. Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 metų programa (Žin., 2007, Nr. 106-4354); (forma pildymui) vykdytojai: VšĮ Prienų ligoninė

2. Nacionalinė imunoprofilaktikos 2009-2013 metų programa (Žin., 2009, Nr. 40-1534); (forma pildymui) vykdytojai: ASPĮ, savivaldybė, VSC

3. Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programa (Žin., 2010, Nr. 132-6720); (forma pildymui) vykdytojai: savivaldybių institucijos

4. Valstybinė tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011-2014 metų programa (Žin., 2010, Nr. 144-7386). (forma pildymui) vykdytojai: ASPĮ, VSC ir VSB

Valstybinės prevencinės patikros programos: (forma pildymui) vykdytojai: ASPĮ

5. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programa (Žin., 2004, Nr. 104-3856);

6. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa (Žin., 2005, Nr. 117-4249);

7. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa (Žin., 2005, Nr. 152-5617);

8. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa (Žin., 2005, Nr. 145-5288);

9. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa (Žin., 2009, Nr. 79-3321);

10. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa (Žin., 2005, Nr. V-713).

Skip to content