Menu Close

Ankstyvosios intervencijos programa

Kas yra ankstyvoji intervencija?

Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Kam skirta ankstyvosios intervencijos programa?

Programa yra pagrįsta nuostata, kad pastebėjus psichoaktyviąsias medžiagas vartojantį asmenį, svarbu laiku reaguoti, t.y. pasiūlyti jam ankstyvosios intervencijos paslaugas, nukreipti dalyvauti ankstyvosios intervencijos programoje. Jei jaunas žmogus vartoja psichoaktyviąsias medžiagas – tai įspėjimas, kad jam reikia pagalbos formuojant atsakingą požiūrį į minėtų medžiagų vartojimą, dėl to kylančias neigiamas pasekmes ir tolesnį savo gyvenimą.

Ankstyvosios intervencijos programa – pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) 12-21 m. jaunuoliams, kurie dėl šių medžiagų vartojimo pateko į policijos, teismų, mokyklos ar darbovietės akiratį. Galimi ir tokie patekimo į ankstyvosios intervencijos programą būdai, kaip asmens sveikatos priežiūros specialistų nukreipimas, jauno asmens arba jo tėvų prašymu ir t.t.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Programą sudaro trys dalys: pradinis pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui, 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai, diskusijoms, patirčių pasidalijimui bei refleksijoms  ir  baigiamasis pokalbis. Programos dalyvių grupė gali būti sudaryta iš 6-12 asmenų.

Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

Kaip įgyvendinama ankstyvosios intervencijos programa?

Ši programa vykdoma vadovaujantis 2018 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu  Nr. V-60/V-39 patvirtintu Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašu.

Programos dalyvių registraciją miestuose vykdo Visuomenės sveikatos biurai. Visiems baigusiems ankstyvosios intervencijos programą įteikiami dalyvio pažymėjimai.

Ankstyvosios intervencijos programą veda Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos specialistai, teisės aktų nustatyta tvarka baigę akredituotą Ankstyvosios intervencijos mokymo programą.

Ankstyvosios  intervencijos programos temos:

  • Pradinis pokalbis,
  • Užsiėmimas nr. 1 „Susipažinimas, teisiniai aspektai ir žinios apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą“,
  • Užsiėmimas nr. 2 „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai ir priklausomybės vystymasis“,
  • Užsiėmimas nr. 3 „Rizikos ir apsauginiai veiksniai“,
  • Užsiėmimas nr. 4 „Praktiniai patarimai, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, galimybės gauti reikiamą pagalbą ir paramą“,
  • Baigiamasis pokalbis.

Kur kreiptis?

Asmuo, ketinantis dalyvauti Programoje savanoriškai arba įpareigotas, registruojasi pats arba jį registruoja jo atstovai pagal įstatymą, atvykę į Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, adresu Revuonos g. 4, Prienai.

Tel. nr. pasiteirauti: +370 678 79995

AI programą koordinuoja Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistės:

  • Birutė Vitkauskaitė,
  • Indrė Kanarskaitė,
  • Vaida Lazauskienė.

Vaizdo klipas, skirtas Ankstyvosios intervencijos programai: https://www.youtube.com/watch?v=NFCN3Z4eQbA 

Dalyvavimas programoje nemokamas ir konfidencialus! 

Atnaujinimo data: 2024-06-07

Skip to content