Menu Close

Visuomenės sveikatos stebėsena

Stebėsena 2024

Stebėsena 2023

Stebėsena 2022

Stebėsena 2021

Stebėsena 2020

Stebėsena 2019

Stebėsena 2018
Stebėsena 2017
Stebėsena 2016
Stebėsena 2015

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių stebėjimas, analizė ir vertinimas (Lietuvos visuomenės sveikatos stebėsenos įstatymas 2002 m. liepos 3 d. Nr. IX – 1030).

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialisto funkcijos:

  • Vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), rinkti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius ir ja remiantis įgyvendinti Prienų savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo priemones, vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą.
  • Atpažinti ir vertinti populiacijos sveikatos problemas, prognozuoti visuomenės sveikatos raidos tendencijas ir jų pokyčius.
  • Kurti, rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos programas, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, siūlyti profilaktikos priemones, vertinti jų veiksmingumą.
  • Įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas.
  • Planuoti ir atlikti savarankiškus gyventojų, aplinkos ar sveikatos tyrimus: apibrėžti problemą, formuluoti hipotezes, tyrimo tikslus ir uždavinius, pasirinkti tinkamus tyrimo metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas.
  • Įvertinti grėsmes žmonių grupių ir populiacijos sveikatai.
  • Šiuolaikiškai spręsti visuomenės sveikatos problemas, analizuoti užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų paplitimą populiacijoje.
  • Teikti siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos politikos, sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais.
Skip to content