Menu Close

Partneriai

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija

Nuoroda: http://www.svsba.lt

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis savivaldybių biudžetines įstaigas, veikiančias visuomenės sveikatos srityje. Asociacija veikia visoje Lietuvos teritorijoje.

Asociacijos veiklos tikslai:

1. Stiprinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybių lygmenyje ir skatinti kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savivaldybių gyventojams.

2. Palaikyti ryšius su analogiškomis organizacijomis bei mokslo institucijomis Lietuvoje, kitose valstybėse, taip pat tarptautinėmis organizacijomis.

3.Skatinti savivaldybių gyventojus aktyviai rūpintis savo sveikata.

4. Siekti visuomenės sveikatos specialistų bendruomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos.

5. Bendradarbiauti su kitais sektoriais siekiant efektyvaus duomenų mainų stebint ir analizuojant savivaldybių gyventojų sveikatą veikiančius veiksnius.

6. Apsaugoti ir prisidėti saugant teisėtus Asociacijos narių interesus.

Asociacijos veiklos uždaviniai (veiklos rūšys):

1. Asociacijos narių kontaktinių duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas;

2. aktualių visuomenės sveikatos biurų bendruomenės bei atskirų jos grupių naujienų kaupimas ir sklaida;

3. Asociacijos susitikimų ir kitų sveikatinimo renginių inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas;

4. Visuomenės sveikatos specialistų diskusijų ir bendravimo forumų kūrimas bei jų palaikymas;

5. Asociacijos narių profesinis švietimas, tęstinis mokymas, aktualių publikacijų ir informacijos sklaida;

6. intelektinė pagalba ir renginiai studentams;

7. informacijos apie laisvas darbo vietas savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose rinkimas ir sklaida;

8. finansinė parama visuomenės sveikatos studentams, labdaringa veikla;

9. bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis; pasiūlymų teikimas vastybės, savivaldybės institucijoms pirminės visuomenės sveikatos prieižūros veiklos kokybės tobulinimo srityje;

10. sveikatinimo projektų ir programų rengimas ir įgyvendinimas;

11. gyventojų sveikatos mokymo organizavimas, žinių apie sveiką gyvenseną, informacijos apie sveikatinimo priemones ir renginius skleidimas;

12. konferencijų, seminarų, paskaitų, apmokymų visuomenės sveikatos temomis organizavimas;

13. leidybinė veikla, visuomenės sveikatos informavimo priemonių kūrimas;

14. privalomų sveikatos mokymų programų gyventojams, savivaldybių valstybės tarnautojams rengmas ir vykdymas;

15. konsultavimas sveikatos klausimais ir poveikio sveikatai vertinimo atlikimas;

16. kita teisės aktais neuždrausta veikla siekiant aukščiau nurodytų Asociacijos veiklos tikslų.


Skip to content