Menu Close

„Ąžuolo“ progimnazija

 

2023 m. Praktinis užsiėmimas ,,Sveikatai palankus sumuštinis“

      Sveikatai palanki mityba – vienas iš svarbiausių faktorių, užtikrinančių sklandžią vaiko raidą: augimą, vystymąsi, fizinį ir protinį darbingumą. Tinkama mityba būtina vaiko protiniam ir fiziniam vystymuisi, gyvybinėms organizmo funkcijoms palaikyti, organizmo aprūpinimui reikiamomis maistinėmis medžiagomis, imuniteto stiprinimui.

      Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje, 3 klasių mokiniams, vyko integruoti užsiėmimai apie sveikatai palankią mitybą. Jų metu, visuomenės sveikatos specialistė Vaida, suteikė žinių, kaip pasirinkti produktus, kurie būtų naudingi mūsų sveikatai, iš kurių gautume gausybę vitaminų, mineralų ir kitų organizmui reikalingų medžiagų. Mokomųjų priemonių pagalba dėliojome sveikesnio sumuštinio modelį, diskutavome apie maisto produktų įvairovę, išsiaiškinome tam tikrų maisto produktų grupių skirtumus ir ypatumus. Užsiėmimo pabaigoje vyko viktorina, kurios metu pavyko išsiaiškinti, kad po gražia produkto pakuote ne visada slepiasi saugus bei sveikatai palankus produktas, todėl visada privalome skaityti mažomis raidelėmis parašytą produkto sudėtį.

      Įvairi, subalansuota mityba leidžia vaikams augti sveikiems, užtikrinama jų raida, o nuo to priklauso jų tolesnė sveikata, darbingumas bei būsimas tolimesnis jų gyvenimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Vaida Lazauskienė

 

 

2023 m. Nuotolinės „DIABUSO“ pamokos

      Rugsėjo 15, 18 d., progimnazijoje vyko nuotolinės DIABUSO pamokos apie 1 tipo cukrinį diabetą. Mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai buvo supažindinti su liga, jos specifika. Specialistai suteikė žinių, kaip elgtis ūmių būklių metu. Tik turėdami vis daugiau žinių, galėsime pagelbėti šalia esančiam vaikui, sergančiam 1 tipo cukriniu diabetu.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Vaida Lazauskienė

 

     2023 m. Praktiniai užsiėmimai – ,,Maža žaizdelė –  didelė bėdelė!“

      Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje mokiniams nuolat vykdomi teoriniai – praktiniai užsiėmimai traumų bei nelaimingų atsitikimų prevencijos temomis. Siekiama, kad mokiniai kuo geriau įsisavintų pirmosios pagalbos teikimo taisykles bei galėtų pagelbėti esančiam šalia.

       Rugsėjo mėnesį, 1c klasės mokiniams vyko užsiėmimas ,,Maža žaizdelė –  didelė bėdelė!“. Teorinėje dalyje mokinukai buvo supažindinti su kraujavimo rūšimis bei priemonėmis jo sustabdymui. Praktikos metu jie išbandė įvairias tvarstymo priemones bei būdus, skirtus atskiroms kūno dalims tvarstyti.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Vaida Lazauskienė

 

2023 m. Pamokos – praktiniai užsiėmimai ,,Pirma pagalba“

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje, 5 klasių mokiniams, vyko integruotos žmogaus saugos pamokos, kurias vedė visuomenės sveikatos specialistė Vaida Lazauskienė. Pamokose kalbėjome svarbiausiomis pirmosios pagalbos temomis: žaizdų tvarstymas, užspringimas, pradinis gaivinimas. Užsiėmimų metu mokiniai praktiškai mokėsi įvairius žaizdų tvarstymo metodus, buvo supažindinti su turniketu ir jo naudojimu. Teikė pirmąją pagalbą užspringus suaugusiajam, sužinojo apie Heimlicho manevrą, įsisavino pradinio gaivinimo pagrindus , buvo supažindinti su automatinio išorinio defibriliatoriaus veikimo principais, praktiškai mokėsi paguldyti nukentėjusįjį į stabilią šoninę padėtį.

Užsiėmimuose įgytas žinias mokiniai pasitikrino protmūšyje ,,Žinojimas-gelbsti gyvybes!”. Kiekvienos klasės nugalėtojams buvo įteiktos padėkos bei dovanėlės. Taip pat penktokai kūrė plakatus pirmosios pagalbos tema, kurie buvo demonstruojami mokyklos stende.

Įvairios sveikatai ir gyvybei pavojingos situacijos tyko mūsų kasdien. Teikti pirmąją pagalbą privalo mokėti visi Svarbu suvokti, jog nelaimės akivaizdoje Jūs galite būti vienintelis „gyvybės šaltinis“, kol atvyks greitoji medicinos pagalba.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

2022 m. Pamokos – praktiniai užsiėmimai ,,Pirmos pagalbos prevencija“

Sužalojimų prevencija yra veiksmai ar intervencijos, skirtos užkirsti kelią sužalojimų atsiradimui. Prevencijos tikslas – sumažinti sužalojimų skaičių ir rimtumą. Svarbu nustatyti galimas grėsmes vaiko aplinkoje ir pakeisti aplinką ar elgesį.

                      Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje nuolat vykdomos pamokos bei praktiniai užsiėmimai traumų bei nelaimingų atsitikimų prevencijos temomis. Siekiama, kad mokiniai kuo geriau įsisavintų pirmosios pagalbos teikimo sužalotam asmeniui taisykles.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

Pamokos – praktiniai užsiėmimai ,,Kas gyvena dantukų karalystėje?“

                      Rugsėjo-spalio mėnesiais, visuomenės sveikatos specialistė Vaida Lazauskienė, Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos mokiniams, vedė pamokas – praktinius užsiėmimus apie burnos higieną. Šįkart ypatingai buvo akcentuojamas žalingas cukraus poveikis dantų karieso atsiradimui. Su mažaisiais buvo aptartos pagrindinės dantų valymo taisyklės bei primintos pagrindinės priemonės, reikalingos burnos ertmės priežiūrai. Mokiniai, naudodamiesi mokomuoju dantų muliažu, mokėsi taisyklingai, sukamaisiais judesiais, valyti dantis, tarpdančių siūlu išsikrapštyti tarpdančius bei galiausiai šluojamaisiais judesiais nuvalyti liežuvį. Užsiėmimų dalyviams buvo įteikti knygų skirtukai burnos higienos tema.

                      Tikime, kad nuolatinis prevencinis darbas burnos higienos temomis, leis mokiniams išsiugdyti įprotį reguliariai prižiūrėti dantis.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

Pamoka ,,COVID-19 – ką mokiniai turi žinoti?“

                      Kiekvieni mokslo metai Lietuvos ugdymo įstaigose prasideda su iššūkiais: mokslo programų kaita, vadovėlių, pedagogų ar net mokinių trūkumu. Sklinda pranešimai, kad vienoje kitoje mokykloje dar nebaigtas remontas, o kažkuri mokykla jau uždaryta. Šiemet – papildomas iššūkis. Kaip mokyklose apsisaugoti nuo COVID-19?

                      Nuo pirmųjų rugsėjo dienų, visuomenės sveikatos specialistė Vaida Lazauskienė, mokiniams akcentavo apie svarbiausias apsisaugojimo nuo COVID-19 priemones: apsauginių kaukių dėvėjimą, rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą, saugaus atstumo laikymąsi. Mokiniai noriai klausėsi rekomendacijų bei gausiai dalijosi savo įžvalgomis koronaviruso prevencijos tema.

                      Tikimės, kad nuolatinė prevencija prieš COVID-19 padės mums išlikti sveikiems ir stipriems ir toliau saugiai tęsti mokslo metus!

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

Pamoka ,,Padėk savo imunitetui“

                      Rudenį, vėstant orams, imunitetui tenka sunkus darbas – atlaikyti jį puolančių virusų virtinę. ,,Ąžuolo“ progimnazijoje, rugsėjo mėnesį mokiniams vyko pamokėlės ,,Padėk savo imunitetui“. Visuomenės sveikatos specialistė akcentavo, kas padeda stiprinti, o kas žaloja mūsų imunitetą. Užtvirtinome, kad sveika mityba, fizinis aktyvumas, tinkamas darbo – poilsio (miego) režimas bei streso vengimas yra patys svarbiausi veiksniai, leidžiantys mūsų imunitetui išlikti stipriu.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

Praktiniai užsiėmimai ,,Išsaugok gyvybę!“

                      Sužalojimų prevencija yra veiksmai ar intervencijos, skirtos užkirsti kelią sužalojimų atsiradimui. Prevencijos tikslas – sumažinti sužalojimų skaičių ir rimtumą. Svarbu nustatyti galimas grėsmes vaiko aplinkoje ir pakeisti aplinką ar elgesį.

                      Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje, rugsėjo – spalio mėnesiais, vyksta pamokos bei praktiniai užsiėmimai traumų bei nelaimingų atsitikimų prevencijos temomis. Siekiama, kad mokiniai kuo geriau įsisavintų pirmosios pagalbos teikimo sužalotam asmeniui taisykles.

                      Teorinėje dalyje, visuomenės sveikatos specialistė Vaida, mokinius supažindina su traumų, kraujavimų rūšimis bei priemonėmis jų sustabdymui. Praktikos metu mokiniai mokosi kraujavimo stabdymo bei žaizdų tvarstymo būdų, skirtų atskiroms kūno dalims sutvarstyti.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

2020 M. PAMOKOS: POKYČIAI MANO KŪNE

          Mokinių lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai yra bendrojo ugdymo turinio dalis, grįsta visuminiu lytiškumo supratimu ir vertybinių nuostatų bei gebėjimų ugdymu, teikiant mokslo patvirtintas žinias. Tai kryptingas ir tikslingas ugdymas apie biologinius (kūno), emocinius, socialinius lytiškumo aspektus, juo siekiama prisidėti prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir sėkmingo funkcionavimo tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse.

        Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai vykdomas pagal Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą. Ši programa mokykloje yra integruota į įvairius mokomuosius dalykus (pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo (etikos, tikybos), fizinio ugdymo, technologijų) ir kitas veiklas.

       Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje, 4 klasių mokiniams, vyko integruotos pamokos ,,Pokyčiai mano kūne“, kurias vedė visuomenės sveikatos specialistė Vaida Lazauskienė. Mokiniai atidžiai klausė dėstomą informaciją, raštu (anonimiškai) galėjo užduoti jiems rūpimus klausimus, į kuriuos pamokos pabaigoje sulaukė atsakymų. Pamokos buvo vedamos atskirai mergaitėms bei berniukams. Tokiu būdu mokiniai labiau atipalaiduoja bei gali užduoti jiems rūpimus klausimus.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

 

2020 M. PAMOKOS – PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI ,,ŠVYTI BALTI DANTUKAI“

       Burnos higienos mokymas turi ypatingai didelę reikšmę žmonių gyvenime. Šis procesas turi prasidėti vos išdygus pirmajam dantukui ir tęstis visą gyvenimą. Vaikams, iki 7–8 gimtadienio, dantukus turėtų padėti išsivalyti tėvai. Nuolat užkandžiaujant, ypač cukraus turinčiais produktais, dantys pasidengia apnašomis. Jos kaupiasi ne tik ant dantų paviršiaus, bet ir tarpdančiuose, dantų vagelėse. Skiriant nepakankamai dėmesio burnos ertmės higienai, atsiranda blogas burnos kvapas, dantys atrodo neestetiškai bei vystosi įvairios burnos ertmės ligos, tame tarpe dažniausia – dantų kariesas (ėduonis).

Visuomenės sveikatos specialistė Vaida Lazauskienė, vykdanti sveikatos priežiūrą Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje, Naujosios Ūtos pagrindinėje mokykloje bei Ašmintos daugiafunkcio centro pradinio ugdymo skyriuje, naujaisiais metais pradėjo vykdyti užsiėmimų ciklą skirtą dantų ėduonies profilaktikai. Užsiėmimų metu mokiniams primenamos pagrindinės burnos ertmės priežiūros taisyklės. Mokomojo muliažo dėka, mokiniai praktiškai gali mokytis taisyklingo dantų valymo šepetėliu, tarpdančių siūlu ir kitomis priemonėmis.

Pagrindinės burnos higienos taisyklės:

  • Dantis vaikui turi valyti tėvai nuo pirmo pieninio danties išdygimo iki 7–8 metų;
  • Įprastinei burnos sveikatos priežiūrai pakanka dantų šepetėlio ir dantų pastos;
  • Dantų pastoje esantį fluoridų kiekį gydytojas nurodo individuliai, įvertinęs ėduonies riziką;
  • Valykite dantis dantų šepetėliu ir dantų pasta bent 2 minutes du kartus per dieną: ryte po pusryčių ir vakare prieš miegą;
  • Valymo judesiai turi būti kruopštūs ir tikslingi. Dažniausiai rekomenduojami sukamieji ir šluojamieji judesiai, atskirai valant viršutinius ir apatinius dantis;
  • Higieninį dantų siūlą naudoti savarankiškai galima nuo 12 metų amžiaus. Iki to laiko, siūlu tarpdančius išvalyti turi tėvai;
  • Iki 6 metų amžiaus vaikams jokie burnos skalavimo skysčiai nerekomenduojami. Vyresniems nei 6 metų amžiaus vaikams, turintiems didelę dantų ėduonies atsiradimo riziką, skalavimo skysčiai skiriami tik kaip profesionalios fluoridų terapijos dalis.
  • Liežuvio nuvalymas bei burnos ertmės praskalavimas taip pat neatsiejama burnos higienos dalis. Rekomenduojama, po kiekvieno užkandžiavimo, vandeniu praskalauti burnos ertmę.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

2020 M. PRAKTINIS UŽSIĖMIMAS ,,ATPAŽINK IR SUTVARSTYK!”

     Sužalojimas yra ūmus, stiprus mechaninis, cheminis, terminis, elektros ar jonizuojančios radiacijos poveikis žmogaus kūnui, kuris viršija žmogaus tolerancijos slenkstį. Yra skiriamos dvi didelės sužalojimų grupės – tyčiniai ir netyčiniai sužalojimai. Tyčiniai sužalojimai apima visus smurtinius sužalojimus – kitų asmenų smurtą, karus, savęs žalojimą, vaikų nepriežiūrą. Jų prevencijai reikalingas bendras socialinių darbuotojų, psichologų, teisėsaugos, sveikatos priežiūros specialistų ir daugelio kitų visuomenės narių darbas. Netyčiniai sužalojimai – transporto įvykiai, nukritimai, skendimai, nudegimai ir kt. Šiuo atveju dažnai vartojamas terminas „nelaimingi atsitikimai“, tačiau pastebėtina tai, kad jis nėra teisingas. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad visi sužalojimai yra nuspėjami ir jų galima išvengti, jie nepriklauso nuo sėkmės veiksnio. Dėl šios priežasties terminas „nelaimingi atsitikimai“ yra nevartotinas. Taigi, netyčiniai sužalojimai yra nuspėjamų ir išvengiamų įvykių rezultatas.

     Sužalojimų prevencija yra veiksmai ar intervencijos, skirtos užkirsti kelią sužalojimų atsiradimui. Prevencijos tikslas – sumažinti sužalojimų skaičių ir rimtumą. Svarbu nustatyti galimas grėsmes vaiko aplinkoje ir pakeisti aplinką ar elgesį.

     Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje nuolat vykdomos pamokos bei praktiniai užsiėmimai traumų bei nelaimingų atsitikimų prevencijos temomis. Siekiama, kad mokiniai kuo geriau įsisavintų pirmosios pagalbos teikimo sužalotam asmeniui taisykles.

    Sausio mėnesį, progimnazijos mokiniams vyko pamokos – praktiniai užsiėmimai ,,Atpažink ir sutvarstyk!“. Teorinėje dalyje mokiniai buvo supažindinti su kraujavimo rūšimis bei priemonėmis jo sustabdymui. Praktikos metu mokiniai išbandė įvairias tvarstymo priemones bei būdus, skirtus atskiroms kūno dalims tvarstyti.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

2020 M. AKCIJA “ARBATŲ DEGUSTACIJA”

                      Šaltasis metų sezonas įpusėjo, o oro sąlygos ypatingai palankios virusų ir bakterijų plitimui. Skatindami mokinius saugoti save bei stiprinti savo imunitetą, sausio 23 d. ,,Ąžuolo“ progimnazijoje vykdėme ,,Arbatų degustaciją“.  5 – 8 klasių mokiniai ruošė skirtingų vaistažolių arbatas. Degustacijos dalyviai galėjo vaišintis daugiau nei 20 rūšių arbatomis. Nuo mums gerai atpažįstamų: mėtų, čiobrelių, aviečių, liepžiedžių iki rečiau ant mūsų stalo garuojančių: vingiorykštės, šalavijo, gauromečio, kraujažolės arbatų. Degustacija vyko trimis etapais. Po kiekvieno etapo dalyvių skaičius mažėjo ir paskutiniame etape buvo išrinkti 4 mokiniai, kurie atpažino daugiausia arbatų rūšių ir buvo apdovanoti simboliniais prizais – puodeliais arbatai.

Renginio pabaigoje, visi norintys, galėjo vaišintis visų rūšių arbatomis ir aptarti jų gydomąsias savybes.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

2019 M. PAMOKA/MANKŠTA ,,MANO AKYS”

                      Regėjimas – tai pojūtis, kuris pranoksta visus kitus žmogaus pojūčius. Akys – langas į pasaulį. Šiame technologijų amžiuje, kai technikos progresas pateikia vis daugiau stebuklų, akių sveikatai kyla kur kas didesnė grėsmė nei bet kada anksčiau. Liūdna statistika byloja, kad jau ikimokyklinio amžiaus vaikams vis dažniau prireikia akinukų regėjimui pagerinti. Todėl akimis turime pradėti rūpintis ankstyvame amžiuje.

Skatindami mokinius domėtis savo akių sveikata, vykdėme užsiėmimus ,,Mano akys“, kurių metu išsiaiškinome akies anatomiją, susipažinome su pagrindiniais akių sutrikimais, sužinojome, kas kenkia, o kas gelbsti gerai regai. Užsiėmimus vainikavo akių mankšta, kurios metu mokėmės, kaip atlikti pratimus, skirtus trumparegystės profilaktikai.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

2019 M. PROTMŪŠIS ,,AIDS: GERIAU ŽINOTI 19″

            Gruodžio 1-oji – pasaulinė AIDS diena, minima nuo 1988 metų. Šios dienos tikslas – skleisti brandesnį visuomenės, žiniasklaidos, sprendimų priėmėjų požiūrį į ŽIV infekciją ir susijusias problemas, siekti išvengti naujų ŽIV užsikrėtimų, sergančiųjų diskriminacijos, naujų mirčių nuo AIDS.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) ir šiemet kvietė paminėti Pasaulinę AIDS dieną ir Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ragino prisijungti prie protų mūšio „AIDS: geriau žinoti 19“. AIDS dienos protų mūšis – tai intelektinis, komandinis žaidimas, kuris skatina sužinoti daugiau apie žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), jo sukeliamą ligą, jos plitimo kelius, prevenciją, gydymą, mokslo pasiekimus ŽIV ir AIDS srityse.

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija prisijungė prie šios dienos minėjimo ir 8 klasių mokiniams surengė protų mūšį. Renginį organizavo ir protų mūšį vedė visuomenės sveikatos specialistė Vaida bei socialinė pedagogė Simona. Mokiniai buvo supažindinti su pačia naujausia informacija apie ŽIV ir AIDS, išgirdo daug naujų faktų bei istorijos apie šias ligas bei suprato ligų pavojų sergančiųjų gyvybei. Taip pat mokiniai sužinojo Raudonojo kaspino (AIDS simbolio) istoriją, ŽIV infekcijos ir AIDS ligos paplitimą Pasaulyje bei Lietuvoje ir daug kitos išsamios informacijos. Mokiniai atsakinėjo į klausimus varžydamiesi tarpusavyje ir nugalėjusios komandos buvo pasveikintos bei apdovanotos prizais.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

2019 M. AKCIJA ,,VIRU VIRU KOŠĘ!“ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOJE

                      Spalio 10 d. minima Pasaulinė košės diena, kurios  tikslas – skatinti vaikų sveikos mitybos įpročius ir supažindinti su košės nauda augančiam organizmui. Minint šią dieną, ,,Ąžuolo“ progimnazijos sveikatos priežiūros specialistė Vaida ir socialinė pedagogė Simona, papasakojo mokinukams apie ilgą javų kelią iki mūsų stalo, supažindino su grūdų, kruopų įvairove. Užsiėmimų metu vaikams vaizdžiai buvo pateiktos įvairios kruopos, kurias mokiniai turėjo atpažinti ir įvardyti jų pavadinimus. Įgiję naujų žinių, visi drauge išsivirėme gardžios grikių košės, gardinome ją įvairias priedais (riešutais, spanguolėmis, razinomis, džiovintomis kriaušėmis) ir su pasigardžiavimu viską suvalgėme.

Mūsų didžiausias noras, kad mokiniai pusryčiams valgytų košę, nes tai ne tik skanu, bet ir labai naudinga jų sveikatai. Pusryčiaujantys vaikai geriau mokosi, geriau sukoncentruoja dėmesį, pasižymi geresne atmintimi, ne taip greitai pavargsta. Rytinė košė mūsų organizmą aprūpina energija, būtiniausiomis maistinėmis medžiagomis – vitaminais, mineralais, mikroelementais, biologiškai aktyviomis medžiagomis.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

2019 M. JUDUMO SAVAITĖ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOJE

                  „Nors už lango siaučia vėjai ir lietus, tačiau tai visai mums nebaisu!“ – štai taip skambiai ,,Ąžuoliečiai” pasitiko Europos judumo savaitę.

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija garsėja šaunių, aktyvių mokinių gausa, tad mielu noru prisijungėme prie organizuojamos Europos judumo savaitės. Visą savaitę, pertraukų metu, mokinių tarybos nariai ir savanoriai, organizavo judriąsias pertraukas, kurių metų mokiniai šoko įvairius šokius, mokėsi naujų judesių ir tikrąją to žodžio prasme JUDĖJO! Tik pamačius saulės blyksnius – visi šokiai persikeldavo į mokyklos vidinį kiemelį. Mokiniai buvo neįtikėtinai aktyvūs – nuo priešmokyklinukų iki aštuntokų – trypė visa mokykla! O sprendžiant iš šypsenų jų veiduose bei paraudusių žandukų – vaikams aktyvi veikla labai patiko.

Prie akcijos prisijungė ir atskiros klasės, kurios savo fizinio ugdymo pamokas, atsižvelgiant į oro sąlygas, vedė gryname ore. Vienos klasės žaidė aktyvius žaidimus, kitos, paįvairindamos pamoką, atsinešė savo turimą sporto inventorių ir taip klasės draugus mokė naujų žaidimų. Be šokių, mokykloje vyko ir virvės traukimo varžybos, įvairios estafetės, šokinėjimas per gumą bei šokdynėmis, mokiniai mokėsi žaisti petankę. Aktyviausieji mokiniai iš namų atvyko riedlentėmis ir riedučiais bei mokyklos kieme šokinėjo šokliuku.

Mielai kartosime tokias akcijas, kadangi tai ne tik naudinga sveikatai, bet ir be galo smagu, suvienija mokyklos bendruomenę.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

2019 M. PAMOKA – PRAKTINIS UŽSIĖMIMAS ,,NETAISYKLINGA LAIKYSENA“

         Rugsėjis – naujos pradžios mėnuo! Mokyklos bendruomenė, mokiniai, ir žinoma, mokinių tėveliai kimba į naujus darbus. Darbingas mėnuo buvo ir Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje. Visą rugsėjį, sveikatos priežiūros specialistė Vaida Lazauskienė lankė visus pradinių klasių mokinius ir pagal higienos normose nustatytas tvarkas parinko jiems tinkamus suolus, kad mokiniai sėdėtų ne tik patogiai, bet ir taisyklingai. Susitikimų metu, mokiniams buvo akcentuojama taisyklingos laikysenos svarba, buvo atkreipiamas dėmesys į pagrindinį mokinių ,,aksesuarą“ – kuprinę. Vaikai buvo supažindinti su sveikatai palankios kuprinės reikalavimais.

Didelę reikšmę vaikų netaisyklingos laikysenos formavimuisi turi blogi įpročiai: judėjimo stoka, netaisyklingas sėdėjimas ir stovėjimas (ant vienos kojos, sukryžiavus kojas, perkreipus dubenį), sunkių daiktų nešiojimas ant vieno peties ar viena ranka, netaisyklingas gulėjimas (ant šono, susirietus, ankštoje, per minkštoje, įdubusioje lovoje, ant didelės pagalvės).

Padėkime savo vaikams išvengti skeleto – raumenų sistemos ligų, skatindami juos stiprinti nugaros raumenis, būti fiziškai aktyviais ir kuo rečiau praleisti laiką prie išmaniųjų įrenginių.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Vaida Lazauskienė

2019 M. LAISVĖ JUDĖTI – IŠTISUS METUS!

               Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje mokosi daug veiklių, aktyvių ir nuolat judėti norinčių mokinių. Todėl visus mokslo metus mokykloje vyksta aktyviosios pertraukos. Tai jau tapo tradicija, kuri tęsiama jau kelerius metus. Aktyviąsias pertraukas organizuoja 5 – 8 klasių mokiniai, taip pat pagelbėja mokytojai, kiti specialistai. Pertraukų  metu mokiniai ne tik šoka, bet ir žaidžia įvairius žaidimus, vykdo įdomias užduotis bei rungtyniauja estafetėse. Šiais mokslo metais net 18 savaičių, t. y. kas antrą savaitę, kiekvieną dieną, ilgųjų pertraukų metu, vyks judriosios pertraukos. Kruopščiai ir išradingai parengtos aktyvios pertraukos vaikams teikia daug emocijų, judėdami mokiniai įveikia stresą. Tęstinumą turintys renginiai mokinius skatina nuolat domėtis fiziniu aktyvumu, ugdo kolektyviškumą, drausmingumą.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje
Vaida Lazauskienė

2019 M.  PROTŲ MŪŠIS ,,ŽINOJIMAS – GELBSTI GYVYBES”

      Balandžio – gegužės mėnesiais Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos mokiniams vyko paskaitų – praktinių užsiėmimų ciklas apie pirmąją pagalbą ,,Žinojimas – gelbsti gyvybes!“. Užsiėmimų tikslas – ugdyti pirmosios pagalbos įgūdžius. Didžiausias dėmesys buvo skirtas sąmonės netekusio asmens pradiniam gaivinimui, pagalbos užspringusiajam suteikimui bei žaizdų tvarstymo principams ir būdams.
Gegužės paskutiniąją dieną, mokiniams buvo surengtas protų mūšis ,,Žinojimas – gelbsti gyvybes!“, kuriame jie galėjo pasitikrinti visas savo sukauptas žinias apie pirmosios pagalbos suteikimą nukentėjusiajam. Renginys buvo skirtas 7 – 8 kl. mokiniams. Viso varžėsi 6 komandos. Mokiniai – nugalėtojai bus apdovanoti mokslo metų baigimo šventėje. Tik mūsų turimos žinios, panaudotos reikiamu momentu, gali išgelbėti šalia mūsų esančiojo gyvybę.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje
Vaida Lazauskienė

2019 M. PROTŲ MŪŠIS ,,NELEISKITE TABAKUI ATIMTI GALIMYBĘ LAISVAI KVĖPUOTI”

     Protų mūšis ,,Neleiskite tabakui atimti galimybę laisvai kvėpuoti!“
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) daugiau nei prieš tris dešimtmečius, 1987 m. gegužės 31 d., paskelbė Pasaulinę dieną be tabako. PSO šią dieną telkia plačiąją visuomenę kovai su tabaku, pabrėždama, kad ne tik gegužės 31-oji, bet kiekviena diena pasaulyje turi būti diena be tabako.
2019 m. Pasaulinės dienos be tabako šūkis – „Neleiskite tabakui atimti galimybę laisvai kvėpuoti!“. Šių metų Pasaulinė dienos be tabako kampanija ragina visuomenę pažvelgti į pasirinkto šūkio svarbą: jis pabrėžia tabako ir plaučių ligų sąsają bei tikimybę rūkantiesiems ir jų aplinkoje esantiems asmenims susirgti plaučių ligomis.
Minint šią dieną, Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje, vyko protų mūšis. Renginį organizavo sveikatos priežiūros specialistė Vaida Lazauskienė. Protų mūšyje dalyvavo 5 – 6 kl. mokiniai. Renginio metu mokiniai ne tik prisiminė pagrindinius faktus apie rūkymo žalą, bet ir sužinojo daug naujos informacijos. Džiugu, kad mokiniai noriai dalyvavo protų mūšyje bei pasisėmė naujų žinių apie šį sveikatai žalingą įprotį.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje
Vaida Lazauskienė

2019 M. PASAULINĖ AKCIJA ,,PAMOKA LAUKE”

      Sveikatą stiprinanti mokykla – Prienų „Ąžuolo“ progimnazija – aktyviai dalyvavo pasaulinėje akcijoje „Pamoka lauke“. Gegužės 23-iąją mokydamiesi lauke vaikai stiprino savo sveikatą, labiau įsitraukė į mokymosi procesą bei stiprino ryšį su gamta. Tiek pradinukai, tiek vyresniųjų klasių mokiniai aktyviai dalyvavo pamokose lauke, o priešmokyklinių grupių vaikams užsiėmimus vedė visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Vaida Lazauskienė ir mokyklos socialinė pedagogė Simona Vaškelevičienė. Vaikams buvo organizuojamos estafetės: „Atnešk kėgliuką“, „Šokinėjimas maiše“, „Degtukai – dėžutėje“ – smulkiajai motorikai lavinti, „Kamuolys – ne kliuvinys“ ir „Krypu krypu žąsele“. Po aktyviosios dalies vaikai buvo pakviesti išmokti šokinėti šokdynėmis, žaisti žaidimą „Klasės“, šokinėti per gumą. Vėliau trumpam vėl susikaupė žaisdami žaidimą „Valgomas – nevalgomas“ ir buvo pakviesti piešti savo svajonę spalvingomis kreidelėmis mokyklos kieme. Galime pasidžiaugti, kad renginio metu priešmokyklinių grupių vaikai išgėrė 8 litrus šaltinio vandens – tai džiugina ir liudija, kad Prienų „Ąžuolo“ progimnazija – sveikatą stiprinanti mokykla nuo pačių mažiausių iki vyriausių mokinių!

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežūrą mokykloje
Vaida Lazauskienė

ORIENTAVIMOSI DIENA 2019

      Gegužė – fizinio aktyvumo mėnuo. Visoje Lietuvoje vyksta įvairiausi renginiai, kurių tikslas skatinti tiek vaikus, tiek suaugusius būti fiziškai aktyviais.
Nuolat atliekamų fizinių pratimų teigiamas poveikis išlieka ilgai ir tai yra garantuota ilgalaikė investicija į sveikatą: padidėja raumenų jėga, apimtis ir tonusas, padidėja kūno lankstumas ir judesių grakštumas, sumažėja galimybė priaugti antsvorio ar nutukti, sumažėja neigiamas streso poveikis, miegas tampa gilesnis ir ramesnis, rečiau sergama infekcinėmis ligomis, padidėja darbo našumas, susireguliuoja arterinis kraujospūdis ir t. t. Kuo anksčiau pradedame mankštintis vaikystėje ar jaunystėje, tuo ilgiau išlieka teigiami fiziologiniai organizmo pokyčiai.
Siekiant iš esmės paveikti pasaulinę fizinio pasyvumo epidemiją, kuri per metus nusineša daugiau nei 5 milijonus gyvybių, būtinos esminės ir ilgalaikės asmeninio ir visuomeninio gyvenimo permainos.
Gegužės 15 d. Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija organizavo renginį ,,Orientavimosi diena 2019“. Renginys vyko dviem etapais: pirmajame dalyvavo pradinių klasių mokiniai, antrajame – 5-8 klasių mokiniai.
Orientavimosi varžybos – tai pozityvus ir linksmas laisvalaikio praleidimo būdas, nereikalaujantis nei specifinių žinių, nei ypatingų įgūdžių, tačiau sudarantis visas sąlygas atsiskleisti fizinio bei loginio mąstymo gebėjimams, sustiprinti tarpusavio ryšį su draugais, patirti daug smagių nuotykių ir įsikrauti nepaprastai daug geros nuotaikos.
Renginio metu vaikai taip pat dalyvavo visuomenės sveikatos biuro ,,Sveikatos palapinėje“ vykstančiose veiklose: tvėrė žmogaus skeleto dėlionę, stengėsi atpažinti žmogaus vidaus organus, buvo mokomi kaip taisyklingai prižiūrėti dantis.
Smagu, kad tokios aktyvios dienos neužtemdė lietaus debesys ir visi dalyviai galėjo pasidžiaugti šilta pavasarine saule!

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje
Vaida Lazauskienė

2019 M. RENGINYS ,,SKANU IR SVEIKA“

     Daržovių nauda organizmui – neginčijama. Jau nuo neatmenamų laikų žmonės žinojo, kokias daržoves, kokiu metų laiku valgyti ir naudoti sveikatinimo tikslais, kad nereikėtų vartoti vaistų ir apsisaugotų nuo ligų. Šių dienų problema – menkas daržovių vartojimas. Rekomenduojama daržovių norma per dieną – 400g. Deja, bet dauguma suvartojame vos 100 – 200 g.
Skatindami mokinius vartoti daugiau daržovių, balandžio 11 d. Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos aktų salėje vykdėme netradicinį renginį ,,Skanu ir sveika“. Renginyje dalyvavo priešmokyklinių grupių, 1 bei 3 klasių mokiniai. Renginio tikslas – supažindinti mokinius su mūsų kraštuose auginamų daržovių įvairove, priminti apie jų teikiamą naudą sveikatai bei skatinti jų vartojimą.
Kiekviena klasė turėjo paruošti specialią lentelę, parengti pristatymą, supažindinti su daržovės nauda mūsų organizmui bei pristatyti receptą. Iš visų paruoštų lentelių, sudėliojome spalvingą daržovių dėlionę. Renginio metu vyko daržovių degustacija, mokiniai noriai ragavo įvairias daržoves, bandė įvardyti visų jų pavadinimus. Džiugu, kad vaikai noriai skanauja daržoves. Belieka tik mums, tėvams, kasdien ant stalo patiekti kuo daugiau šių spalvotų ,,vitaminų“.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje
Vaida Lazauskienė

2019 M. PASKAITA ,,ABC APIE TB“

  Artėjant Pasaulinei tuberkuliozės dienai – kovo 24-ąjai, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai kvietė ugdymo įstaigas dalyvauti iniciatyvoje „ABC apie TB“. Tai nauja ULAC iniciatyva, kuria siekiama didinti moksleivių raštingumą tuberkuliozės prevencijos klausimais. Paskaitų apie tuberkuliozę klausėsi ir ,,Ąžuolo“ progimnazijos 7 ir 8 klasių mokiniai. Už išklausytas paskaitas mokiniams buvo įteiktos padėkos.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinų sveikatos priežiūrą

Vaida Lazauskienė

2019 M. PASKAITA „ANTIBIOTIKUS VARTOKIME ATSAKINGAI“

  Antibiotikai nėra vaistai, skirti gydyti virusines infekcines ligas, tokias kaip peršalimą ar gripą. Antibiotikai yra efektyvūs vaistai prieš bakterines infekcijas. Tik gydytojas nustato ligą ir, kai būtina, skiria antibiotikus. Visa tai ir bandėme įsisavinti su ,,Ąžuolo“ progimnazijos 5 klasių mokiniais. Aiškinomės, kaip atpažinti peršalimo ligas bei kada ir kokiais kiekiais vartoti antibiotikus. Ypatingą dėmesį skyrėme didžiausiai antibiotikų vartojimo pasekmei – bakterijų atsparumui antibiotikams.

 

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinų sveikatos priežiūrą

Vaida Lazauskienė

2019 M. PASAULINĖ VANDENS DIENA

 

  ,,Vanduo! Tu neturi nei skonio, nei kvapo – tavęs nė nusakyti neįmanoma, tavimi gardžiuojamės, nepažindami tavęs. Netinka sakyti, kad tu būtinas gyvybei, tu pats esi gyvybė. Tu pats Didžiausias turtas pasaulyje…“ A. de Sent Egziuperi

Kovo 22 d. – Pasaulinės vandens dienos proga šia nuostabia fraze pasitikome visą mokyklos bendruomenę. Šią dieną ,,Ąžuolo“ progimnazijoje pertraukų metu vyko vandens degustacija. Mokiniai galėjo ragauti įvairiais priedais pagardintą vandenį: su mėtomis ir spanguolėmis, citrinomis, apelsinais, greipfrutais. Taip pat mokiniai galėjo spręsti kryžiažodį ir laimėti prizų. Akcijai besibaigiant, išsiaiškinome nugalėtojus ir jiems įteikėme dovanėles.

 

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinų sveikatos priežiūrą

Vaida Lazauskienė

 

2019 M. PROTŲ MŪŠIS ,,GRIPUI – NE!“

 

   Vasario 13 d., pasibaigus gripo karantinui, progimnazijoje vyko protų mūšis ,,Gripui – ne!“. Žinias apie gripą bei peršalimo ligas pasitikrino 7c klasės mokiniai. Vaikai pasiskirstė į 4 komandas ir stengėsi įveikti priešininkus. Labai nedideliu balų skirtumu protų mūšį laimėjo 2 – oji komanda. Nugalėtojams buvo įteiktos simbolinės dovanėlės, pralaimėjusiems – lankstinukai apie gripą.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinų sveikatos priežiūrą

Vaida Lazauskienė

2019 M. PASKAITA ,,TARP MŪSŲ MERGAIČIŲ. AUGU KAIP MERGAITĖ“

  Paauglystė – išskirtinis, sudėtingas, tačiau tuo pačiu ir be galo žavus laikotarpis, ypatingai mergaičių gyvenime. Šiuo gyvenimo periodu mergaitės sunkiai atpažįsta, kokie stiprūs pokyčiai vyksta tiek jų išorėje, tiek viduje. Brendimo laikotarpiu keičiasi jų kūno formos, prasideda intensyvūs nuotaikų ir elgesio pakitimai, kuriuos dažnai lydi maištas, nenoras paklusti, būti nepriklausomoms. Todėl labai svarbu, kad kiekviena mergaitė suprastų, kas ir dėl ko vyksta mūsų bręstančiuose organizmuose.

Sausio 10 d. progimnazijoje lankėsi ginekologė Palmyra Bernotienė, kuri 6 klasių mergaitėms vedė paskaitą apie lytinį brendimą, asmens higieną, mergaitėms dovanojo asmens higienos priemonių ir informacinių lankstinukų.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinų sveikatos priežiūrą

Vaida Lazauskienė

2019 M. PASKAITA ­– DISKUSIJA „KAIP NESIRGTI, O SUSIRGUS GREIČIAU PASVEIKTI?“

     Įsibėgėjus gripo sezonui, sausio 21, 25 d. ,,Ąžuolo“ progimnazijoje vyko paskaitos – diskusijos ,,Kaip nesirgti, o susirgus greičiau pasveikti?“. Užsiėmimuose dalyvavo priešmokyklinio ugdymo grupės (PUG) bei 1 – 4 kl. mokiniai. Vyko aktyvios diskusijos, aptarėme pagrindines peršalimo ligų bei gripo užsikrėtimo priežastis bei radome daug būdų, kaip grūdinti savo organizmus ir apsisaugoti nuo mus tykančių ligų bei išlikti sveikiems.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinų sveikatos priežiūrą

Vaida Lazauskienė

2019 M. PASKAITA, FILMUKŲ PERŽIŪRA „VANDENY BŪK ATSARGUS, TU – NE ŽUVIS, O TIK ŽMOGUS!“

 

    Įsitvirtinus šaltiems žiemiškiems orams, nemažai vaikų renkasi aktyvias pramogas ant užšalusių vandens telkinių. Dauguma pramogautojų ant ledo jaučiasi saugūs, tačiau būtina tiek vaikams, tiek suaugusiems priminti, kad ledas gali būti klastingas ir pavojingas, tad lipant ant jo reikia būti ypač budriems ir atsargiems.

Sausio mėnesį ,,Ąžuolo“ progimnazijoje 5, 6 klasių mokiniams vyko prevencinės paskaitos, mokomųjų filmukų peržiūros tema ,,Vandeny būk atsargus, tu – ne žuvis, o tik žmogus!“. Mokiniai buvo supažindinami su saugumo ant ledo taisyklėmis, pirmosios pagalbos teikimu įlūžus į ledinį vandenį. Peržvelgėme mokomuosius filmukus, kurie dar aiškiau parodė, kaip tikslingai turėtumėme elgtis ekstremalioje situacijoje.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinų sveikatos priežiūrą

Vaida Lazauskienė

 

2018 M. PROTŲ MŪŠIS ,,AIDS: GERIAU ŽINOTI 2018“ 

      Gruodžio 1 d. yra minima pasaulinė AIDS diena. Šios iniciatyvos tikslas – supažindinti mokinius ne tik su AIDS problema, bet ir su užsikrėtimo bei apsisaugojimo nuo šios ligos būdais. Pirmasis, užsikrėtęs ŽIV asmuo, Lietuvoje buvo jūreivis iš Klaipėdos (1988 m.). Tuomet Lietuvoje dar nebuvo įmanoma atlikti tikslių laboratorinių tyrimų ŽIV infekcijai nustatyti, todėl ligonio kraujo mėginys buvo išsiųstas ištirti į Maskvos Virusologijos institutą, kur, dalyvaujant tuometiniam aspirantūros studentui, gyd. Sauliui Čaplinskui, patvirtinta, kad žmogus tikrai užsikrėtęs ŽIV. Iki 2018 metų sausio 1 d. Lietuvoje užregistruota 3012 ŽIV užsikrėtusių asmenų. Vyrų beveik 4 kartus daugiau nei moterų (2402 vyrų ir 610 moterų). Pagal ŽIV plitimo būdą, dauguma – 59 proc. (1785) asmenų užsikrėtė ŽIV vartodami švirkščiamuosius narkotikus. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC)  šiemet taip pat kvietė paminėti šią dieną ir savo žinias pasitikrinti protų mūšyje „AIDS: geriau žinoti 2018“. Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija prisijungė prie iniciatyvos ir gruodžio 6 dieną organizavo protų mūšį. Socialinė pedagogė Simona Vaškelevičienė ir visuomenės sveikatos specialistė Vaida Lazauskienė supažindino mokinius su AIDS grėsmėmis ir sėkmingai vedė renginį. Protų mūšyje  dalyvavo 6 klasių mokiniai. Kiekviena klasė buvo suskirstyta į tris komandas, iš viso dalyvavo 9 komandos. Renginio metu buvo rodomos skaidrės su pateiktais klausimais, į kuriuos mokiniai turėjo rasti tinkamą atsakymą. Mokiniai tardamiesi tarpusavyje ieškojo atsakymų, taip pat turėjo galimybę po 1 kartą pasinaudoti mokytojos žiniomis bei internetu. Suskaičiavus balus, buvo įvardintos komandos nugalėtojos, kurios buvo apdovanotos padėkos raštais bei dovanėlėmis.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinų sveikatos priežiūrą

Vaida Lazauskienė

2018 M. PRAKTINIS UŽSIĖMIMAS „DANTUKŲ PRIEŽIŪROS ABC“

  Gruodžio 14 d. Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai buvo mokomi dantukų priežiūros pagrindų: žiūrėjo mokomuosius filmukus, aptarė dantų priežiūros taisykles ir praktiškai mokėsi taisyklingai valyti dantukus naudodami ,,Dantukų muliažą“. Specialistė taip pat priminė pagrindines sveikos mitybos taisykles, kurių laikymasis padėtų ilgiau dantukus išsaugoti sveikus.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinų sveikatos priežiūrą

Vaida Lazauskienė

2018 M. FILMO PERŽIŪRA „FEJERVERKAI – BLIZGA, BET ŽALOJA“

 

   Artėjant Naujiesiems metams vis dažniau pasigirsta fejerverkų gaudesys. Skatindami mokinius atsakingai naudotis fejerverkais, turime kuo daugiau juos informuoti apie saugų jų naudojimą bei teikti informaciją apie šių ,,blizgučių“ padaromus nepagydomus sužeidimus. Gruodžio 17 d. Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos 7b ir 8a klasių mokiniams buvo rodomi mokomieji filmukai apie fejerverkų žalą. Vyko diskusija apie saugų fejerverkų naudojimą bei atsakingą elgesį masiniuose renginiuose šventinio laikotarpio metu.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti mokinų sveikatos priežiūrą

Vaida Lazauskienė

2017 M. KUPRINIŲ SVĖRIMO AKCIJA

          Įvairiais tyrimais įrodyta per daug sveriančių ar netinkamai nešiojamų kuprinių įtaka kaklo, pečių, nugaros skausmų, pasunkėjusio kvėpavimo bei netaisyklingos laikysenos vystymuisi. Dėl per sunkių nešulių nešiojimo vaikams gali prasidėti nugaros skausmai arba vadinama jaunatvinė osteochondrozė, kuri vėliau dešimčia metų anksčiau sukels senatvinę osteochondrozę.

        Kiekvienais metais siūloma vykdyti mokinių kuprinių svėrimo akciją, prie jos prisijungia ir „Ąžuolo“ progimnazija. Rugsėjo 19 d. vykdomoje akcijoje dalyvavo 2, 3 ir 4 klasių mokiniai. Akcijos metu buvo sužinota, ar vaikai nešiojasi į mokyklą ne per sunkias kuprines. Užsiėmimų metu vaikams priminta kaip reikia taisyklingai sėdėti, aptartos kuprinių nešiojimo taisyklės. Pasitaiko, jog mažieji mokinukai stengiasi būti stropūs, atsinešti visas priemones į mokyklą, nors tą dieną jos nereikalingos. Tame tarpe pasitaiko sunkių, tai dienai nereikalingų vadovėlių, sąsiuvinių. Šios akcijos metu buvo svarbu ne tik pasvėrus kuprinę įvertinti jos svorį, ar ne per sunki, pagal mokinio kūno masę, bet taip pat įvertinti kuprinės tipą. Kuprinės tipai gali būti: kuprinė su vienu diržu, su dviem diržais arba tik su viena rankena. Be abejo svarbu atkreipti dėmesį kaip nešiojamos kuprinės – ar ant abiejų pečių, ant vieno peties ar rankoje. Patikrinta, kiek mokinių turi atšvaitus pritvirtintus ant kuprinių.

Užsiėmimų metu pasvertos 55 kuprinės. Tikimasi, jog vaikai atkreips dėmesį į gautas pastabas ir labiau rūpinsis savo sveikata, bei tai daryti jiems padės tėveliai.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Eglė Zokaitytė

2017 M. STENDAS „NETAPK ALKOHOLIO VERGU“

         Rugsėjo mėnesį minint „Dieną be alkoholio“, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, „Ąžuolo“ progimnazijoje, parengė stendą apie alkoholio daromą žalą žmogaus organizmui. Jame pateikiama informacija apie poveikį kepenims, ryklei, stemplei, kraujotakai, širdžiai ir kitiems organams. Taip pat pateikiamos alkoholio vartojimo pasekmės mokymuisi.

 

                      Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Eglė Zokaitytė

 

Skip to content