Menu Close

MOKINIAI, SERGANTYS LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖS LIGOMIS, UGDYMO ĮSTAIGOSE GALI GAUTI MOKINIO SAVIRŪPAI REIKALINGĄ PAGALBĄ

Mokiniai, sergantys lėtinėmis neinfekcinės ligomis, ugdymo įstaigose gali gauti mokinio savirūpai reikalingą pagalbą. Mokykloje vaikas praleidžia daug laiko ir tai yra ta institucija, kuri, bendradarbiaujant su gydytojais bei mokinių tėvais (globėjais), gali aktyviai prisidėti prie vaikų sveiktos priežiūros plėtojimo. Tėvai (globėjai) auginantys vaikus sergančius lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis gali kreiptis į ugdymo įstaigą dėl individualios pagalbos ir individualaus mokinio savirūpos plano sudarymo. 

LĖTINĖS NEINFEKCINĖS LIGOS

Lėtinės neinfekcinės ligos – ilgos trukmės ir paprastai lėtai progresuojančios ligos. Dažniausiai pasitaikančios lėtinės neinfekcinės ligos tarp mokyklinio amžiaus vaikų: cukrinis diabetas, bronchų astma bei dermatitai.

MOKINIO SAVIRŪPA

Mokinio savirūpa yra suprantama kaip mokinio, sergančio lėtine neinfekcine liga, ugdomasis gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, atpažinti sveikatos būklės pablogėjimą ir gebėti pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą savarankiškai ar su šeimos bei specialistų pagalba.

Mokiniams savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje galima organizuoti pagal mokinio tėvų (globėjų) raštišką prašymą bei sudarant individualų savirūpos planą. Pagalba mokinio savirūpai teikiama atsižvelgiant į mokinio poreikius bei gydytojų rekomendacijas. Šios pagalbos įgyvendinimo procese dalyvauja mokinys, jo tėvai (globėjai), visuomenės sveikatos specialistas, mokyklos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, mokinį ugdantys mokytojai ar kiti švietimo pagalbos specialistai.

KUR KREIPTIS DĖL INDIVIDUALIOS PAGALBOS

Tėvai (globėjai) gali kreiptis į savo ugdymo įstaigą dėl individualios pagalbos ir mokinio savirūpos plano sudarymo. Planas yra susitarimas tarp mokinio tėvų (globėjų), mokyklos ir visuomenės sveikatos specialisto, kuriame nurodomi konkretūs pagalbos mokinio savirūpai poreikiai ir reikiama pagalba mokymosi proceso metu.

Tėvai (globėjai) turi apmąstyti, kokios pagalbos ir kada gali reikėti vaikui (vaistų vartojimas, reikalingos intervencijos, galinčios pasireikšti ligos paūmėjimo būklės, kita reikalinga pagalba), ką jis gali atlikti pats (pvz. mokiniui suteikiama atskira patalpa, kurioje pats galėtų atlikti vaisto injekciją), o kokiems veiksmams atlikti reikalinga papildoma pagalba (pvz. paskiriamas asmuo, kuris laiku bei nustatytomis dozėmis išduotų mokinio vartojamus medikamentus).

Daugelyje šalių mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis yra skiriamas didesnis dėmesys ir pabrėžiama, kad geriausių rezultatų galima pasiekti tik glaudžiai bendradarbiaujant šeimai, medikams bei mokyklai.

Skip to content