Menu Close

Jiezno ežere maudytis nerekomenduojama

Stebint Beržyno parko tvenkinio ir Jiezno ežero, naudojamų visuomenės poreikiams, vandens kokybę mėginiai tyrimams atlikti buvo paimti 2023 m. rugpjūčio 30 d. Gauti vandens mikrobiologinių tyrimų rezultatai parodė, kad Jiezno ežero žarnyno lazdelių E. coli skaičius jau pasiekė normos ribą, todėl jame maudytis nerekomenduojama. Beržyno parko vandens telkinių kokybė atitinka higienos normos reikalavimus.

Beržyno parko tvenkinio vandens mikrobiologiniai parametrai: žarninių enterokokų – 16 KSV/100 ml (norma – 100 KSV/100 ml), o žarninių lazdelių (Escherichia coli) – 380 KSV/100 ml (norma – 1000 KSV/100 ml).

Jiezno ežero vandens mikrobiologiniai parametrai: žarninių enterokokų – 80 KSV/100 ml (norma – 100 KSV/100 ml), o žarninių lazdelių (Escherichia coli) – 1000 KSV/100 ml (norma – 1000 KSV/100 ml).

Saugaus poilsio prie vandens telkinių!

Skip to content