Menu Close

Fizinio aktyvumo skatinimas ir fizinės veiklos programų vykdymas darbo vietose

Darbe praleidžiame didžiąją savo gyvenimo dalį. Visuomenės sveikatos požiūriu sveikatos stiprinimas, saugios darbo vietos sukūrimas, žalingų sveikatai veiksnių bei ligų profilaktika daro didelę įtaką darbuotojų sveikatai, įmonių ir organizacijų darbui. 2010 m. Pasaulio sveikatos organizacija pasiūlė darbo vietą laikyti prioritetine sveikatos skatinimo srityje, o bendras įsipareigojimas skatinti sveikatos stiprinimą darbo vietoje buvo įvardytas kaip siektinas etinis įsipareigojimas. Fizinis aktyvumas šiame dokumente įvardintas kaip neatsiejama sveikatos stiprinimo darbo vietoje dalis ir pateikiami įrodymai, kad sveikatos stiprinimas pagerina darbingumą ir darbo rezultatus. Sveikatos stiprinimas darbe gali būti vykdomas tik bendromis sąvininkų, darbdavių ir įmonių administracijos, darbuotojų, profesinių sąjungų, įvairių sričių specialistų, įstatymų leidėjų ir visuomenės pastangomis.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro specialistai parengė savivaldybių visuomenės sveikatos specialistams skirtas metodines gaires „Fizinio aktyvumo skatinimas ir fizinės veiklos programų vykdymas darbo vietose“, kurios publikuojamos interneto svetainės „Metodinė medžiaga – Fizinis aktyvumas“ skiltyje. Jų tikslas – apibendrinti informaciją apie sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą, kuris, tinkamai pasirengus, galėtų būti taikomas įvairiose darbo vietose. Žinoma, prieš tai būtina nuodugniai išsiaiškinti profesinius rizikos veiksnius, įvertinti profesinio fizinio aktyvumo lygį bei darbuotojų norą ir pasirengimą dalyvauti tokio pobūdžio programose ir parengti ilgalaikę, lanksčią, nemokamą multifunkcinę fizinio aktyvumo skatinimo programą, skirtą konkrečiai įmonei (įstaigai).

Skip to content