Menu Close

2022 metų suaugusiųjų gyvensenos tyrimo duomenų apžvalga

2022 metais visos Lietuvos mastu buvo vykdomas suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimas, kurį koordinavo Higienos institutas, o apklausas atliko savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai. Balandžio – gegužės mėnesiais suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimo apklausa vyko Prienų rajone. Apklausa kaimo ir miesto teritorijose buvo vykdoma skirtingai pagal metodologiją. Tyrimas atliktas vykdant Sveikatos apsaugos ministro įsakymą, nurodantį periodiškai savivaldybėse atlikti suaugusiųjų gyvensenos tyrimus.

Tyrimas atliktas vadovaujantis Higienos instituto parengta gyvensenos tyrimų organizavimo ir vykdymo metodika. Tyrimui naudotas su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas klausimynas.

Tyrimo rezultatai pristatomi pagal 16 suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos rodiklių, patvirtintų Sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Rodikliai suskirstyti į tris grupes:

  • gyvenimo kokybės, sveikatos, laimingumo vertinimas, prislėgta nuotaika, bendravimas;
  • sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai);
  • rizikingas elgesys (tabako, elektroninių cigarečių rūkymas, alkoholio vartojimas, narkotinių medžiagų vartojimas).

Tyrimo populiacija – 18 metų amžiaus ir vyresni asmenys. Tyrimo imtis buvo apskaičiuota atsižvelgiant į populiacijos dydį, lytį ir gyvenamąją vietovę. 2022 m. Prienų rajone buvo apklausta 431 asmuo. Didesnė dalis apklaustųjų buvo moterys (233) nei vyrai (198). Respondentai pagal gyvenamą vietą buvo pasiskirstę taip: kaimo – 64,04 proc., miesto – 35,96 proc. gyventojų.

Detalią apžvalgą apie tyrimo rezultatus galite rasti paspaudę šią nuorodą https://www.vsbprienai.lt/wp-content/uploads/2023/03/Gyvensenos-tyrimo-ap%C5%BEvalga-u%C5%BE-2022.pdf

 

Skip to content