Menu Close

Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (2014-09-29, Nr. 2014-13068)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483457&p_tr2=2

2. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programos” (2015-09-03, (7.7.)-A3-2015/533)

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (2016 m. gegužės 13 d. Nr. V-615)

Skip to content