Menu Close

Nemokamos psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos

Nuo rugpjūčio mėn. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pradėjo teikti naujas psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas. Šios paslaugos skirtos stiprinti visuomenės psichologinę gerovę, gerinti streso valdymo įgūdžius, diegti psichikos sveikatos raštingumo pagrindus – išmokyti atpažinti ir tinkamai išreikšti emocijas, lengviau spręsti konfliktines situacijas bei suteikti emocinę paramą išgyvenant sudėtingas gyvenimiškas situacijas (skyrybos, netektis, darbo praradimas ir kt.).

Paslaugos yra skirtos psichikos sveikatos stiprinimui ir psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijai, orientuojantis į rizikos veiksnių ir jų poveikio mažinimą, o ne psichikos ir elgesio sutrikimų gydymui. Šios paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 „Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos teikiamos: individualiai ar grupėms; vaikams ir suaugusiesiems (teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas); asmeniui pageidaujant anonimiškai.

Teikiant paslaugas bus organizuojami grupiniai užsiėmimai: streso valdymo praktiniai užsiėmimai; emocijų atpažinimo ir išraiškų, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai; savitarpio pagalbos grupės; psichologinės konsultacijos asmenų grupėms; kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai. Taip pat bus teikiamos individualios psichologinės konsultacijos.

Užsiėmimai vyks: Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, Revuonos g. 4, Prienai. Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 319) 54 427, mob. (8 678) 79 995, el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.com

 

 

 

 

Skip to content