Veiklos programos

Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 m. veiklos programa

 

Prienų rajono savivaldybėje 2013 m. buvo vykdomos šios valstybinės visuomenės sveikatos programos ir strategijos:

 

1. Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007-2013 metų programa (Žin., 2007, Nr. 106-4354); (forma pildymui) vykdytojai: VšĮ Prienų ligoninė

 

2. Nacionalinė imunoprofilaktikos 2009-2013 metų programa (Žin., 2009, Nr. 40-1534); (forma pildymui) vykdytojai: ASPĮ, savivaldybė, VSC

 

3. Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programa (Žin., 2010, Nr. 132-6720); (forma pildymui) vykdytojai: savivaldybių institucijos

 

4. Valstybinė tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011-2014 metų programa (Žin., 2010, Nr. 144-7386). (forma pildymui) vykdytojai: ASPĮ, VSC ir VSB

Valstybinės prevencinės patikros programos: (forma pildymui) vykdytojai: ASPĮ

 

5. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programa (Žin., 2004, Nr. 104-3856);

 

6. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa (Žin., 2005, Nr. 117-4249);

 

7. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa (Žin., 2005, Nr. 152-5617);

 

8. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa (Žin., 2005, Nr. 145-5288);

 

9. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa (Žin., 2009, Nr. 79-3321);

 

10. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa (Žin., 2005, Nr. V-713).

 

2015 m. Veiklos programa

2016 m. Veiklos programa