Darbo užmokestis

Eil. nr.

 

Pareigybė

2017 m. III ketv.

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis

1.

Direktorius

1

7,80 BMA

2.

Buhalteris

1

6,37 BMA

3.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas

1

4,80 BMA

4.

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas

1

4,80 BMA

5.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas

1

4,80 BMA

6.

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

4

 3,85 BMA

 

 

Eil. nr.

 

Pareigybė

2017 m. II ketv.

Pareigybių skaičius

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis

1.

Direktorius

1

7,80 BMA

2.

Buhalteris

1

6,37 BMA

3.

Visuomenės sveikatos striprinimo specialistas

1

4,80 BMA

4.

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas

1

 4,80 BMA

5.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas

1

4,80 BMA

6.

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

4

3,85 BMA