Visuomenės sveikatos rodikliai Prienų rajone

          Kiekvienais metais Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biuras rengia visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą už praėjusius metus. 2019 m. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita patvirtinta Prienų rajono savivaldybės taryboje 2021 m. sausio 28 d. Nr. T3-15, parengta vadovaujantis naujai sukurtu savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos modeliu. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa nustato nacionalinius sveikatinimo veiklos tikslus ir uždavinius, siekiamus sveikatos lygio rodiklius, kurie būtini siekiant įgyvendinti Lietuvos pažangos strategiją ,,Lietuva 2030“. Lietuvos sveikatos programoje iškeltas 1 strateginis tikslas ir 4 tikslai bei jų uždaviniai, kurių įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenai parengtas baigtinis pagrindinių rodiklių sąrašas. Jį sudaro unifikuoti rodikliai, geriausiai apibūdinantys LSP siekinius. Rodiklių reikšmės leidžia kasmet vertinti rodiklių pokyčių kryptį ir aprėptį savivaldybėje, palyginti savivaldybės rodiklių reikšmes su Lietuvos vidurkiu.

Pagrindinio rodiklių sąrašo analizė ir interpretavimas („šviesoforo“ kūrimas) atliekamas palyginant praėjusių metų Prienų r. sav. rodiklius su Lietuvos vidurkiu.

Rodiklių reikšmės suskirstytos į grupes, pagal kurias savivaldybės yra vertinamos:

 • 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis atspindi geriausią situaciją, žymimos žalia spalva;
 • 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis rodo prasčiausią situaciją, žymimos raudona spalva;
 • likusių 36 savivaldybių rodiklių reikšmės žymimos geltona spalva.

Prienų r. sav. rodikliai, kurie lyginami su Lietuvos vidurkiu, patenka tarp 12 geriausių savivaldybių:

 • šeimos gydytojų sk. 10 000 gyv.
 • slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, sk.
 • išvengiamas mirtingumas proc.
 • mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1 000 moksl.
 • bandymų žudytis skaičius (x60–x64, x66–x84) 100 000 gyv.
 • asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų darbe, sk. 10 000 gyv.
 • traumų dėl nukritimų (w00–w19) 65+ m. amžiaus grupėje sk. 10 000 gyv.
 • sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (a00-a08) 10 000 gyv.
 • naujai susirgusių žarnyno infekcinėmis ligomis (a00-a08) asmenų skaičius 10 000 gyv.
 • sergamumas II tipo cukriniu diabetu (e11) 10 000 gyv.
 • mirtingumas nuo nukritimo (w00-w19) 100 000 gyv.
 • pėsčiųjų mirt. nuo transporto įvykių (v00-v09) 100 000 gyv.
 • traumų dėl transporto įvykių (v00-v99) sk. 10 000 gyv.
 • į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kv. km
 • sergamumas ŽIV ir LPL (b20-b24, z21, a50-a54, a56) 10 000 gyv.
 • paauglių (15–17 m.) gimdymų sk. 1000, 15-17 m. moterų.

Rodikliai, patenkantys į grupę, kurioje situacija yra patenkinama, lyginant su Lietuvos vidurkiu:

 • vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė;
 • sergamumas tuberkulioze 100 000 gyventojų;
 • mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100 000 gyv.
 • sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze 100 000 gyv.
 • 1  m. vaikų difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, Haemophilus influenzae B skiepijimo apimtys (3 dozės), %

Rodikliai patenkantys į grupę, kurioje situacija yra bloga, lyginant su Lietuvos vidurkiu:

 • savižudybių sk. (x60-x84) 100 000 gyv.
 • 2 m. vaikų tymų, epideminio parotito, raudonukės (1 dozė) skiepijimo apimtys, %
 • kūdikių, žindytų išimtinai krūtimi iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)
 • kūdikių mirtingumas 1000 gyvų gimusių kūdikių.
 • mirtingumas nuo paskendimo (w65-w74) 100 000 gyv.
 • mirtingumas transporto įvykiuose  (v00-v99) 100 000 gyv.
 • mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (i00-i99) 100 000 gyv.
 • mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100 000 gyv.
 • sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze (a15-a19) (visi) 10 000 gyv.
 • mirtingumas nuo piktybinių navikų  (c00-c96) 100 000 gyv.
 • mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų  (i60-i69) 100 000 gyv.
 • mirtingumas nuo išorinių priežasčių  (v00-y98) 100 000 gyv.
 • išvengiamų hospitalizacijų (IH) dėl cukrinio diabeto sk. 18+ m. 1 000 gyv.
 • išvengiamų hospitalizacijų (IH) sk. 1 000 gyv.
 • apsilankymų pas gydytojus sk. 1 gyv.
 • asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, sk. 10 000 gyv.
 • gyventojų skaičius, tenkantis 1 alkoholio licencijai.
 • tikslinės populiacijos dalis %, 3 metų bėgyje dalyvavusi gimdos kaklelio programoje.
 • mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas.
 • gyventojų skaičius tenkantis 1 tabako licencijai.
 • vaikų (6-14 m.) dalis, dalyvavusi dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, %.
 • tikslinės populiacijos dalis %, 2 metų bėgyje dalyvavusi storosios žarnos vėžio programoje.
 • tikslinės populiacijos dalis %, dalyvavusi ŠKL programoje.
 • tikslinės populiacijos dalis %, 2 metų bėgyje dalyvavusi krūties vėžio programoje.
 • nusikalstamos veikos, susijusios su narkotikais 100 000 gyv.
 • gyventojų skaičiaus pokytis 1000 gyv.

          Prienų r. sav. didžiausią dėmesį turėtų skirti šioms trims sritims t. y. savižudybių skaičiaus mažinimui (X60-X84) 100 000 gyv., 2 m. vaikų tymų, epideminio parotito, raudonukės (1 dozė) skiepijimo apimtims, %, kūdikių, žindytų išimtinai krūtimi iki 6 mėn. amžiaus, dalies (proc.) didinimui.

             Savižudybė – ilgalaikis procesas, nulemtas daugelio dvasinių, psichologinių, socialinių, psichopatinių veiksnių. Tai valingas, paties žmogaus atliktas gyvybei grėsmingas veiksmas, sukeliantis mirtį. Savižudybių problema vis dar aktuali ir opi beveik visose savivaldybėse. Lyginant 4 metų laikotarpį, matyti, kad savižudybių skaičius Lietuvoje, pradedant nuo 2016 m., nors ir labai neženkliai, tačiau kiekvienais metais linkęs mažėti. Tačiau analizuojant mirtingumą nuo savižudybių Prienų r. savivaldybėje nuo 2016 m. išlieka panašus iki 2019 m. imtinai (1 pav.).

 

1 pav. Savižudybių skaičiaus (X60-X84) rodiklio 100 000 gyv. kartograma

(Šaltinis Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema)

        Savižudybių skaičiaus rodiklis, Prienų rajone 2019 m., siekė 46,2/100 000 gyv. (absoliutus skaičius – 12 atvejų), o šalies vidurkis 2019 m. buvo 23,5/100 000 gyv. (absoliutus skaičius – 657 atvejai). Pagal šį rodiklį Prienų rajono savivaldybė patenka tarp 12 savivaldybių, kuriose situacija yra blogiausia, lyginant su šalies vidurkiu, ir santykis su Lietuvos vidurkiu yra 1,97. Prienų rajono savivaldybėje pagal lytį visi nusižudę buvo vyrai, kurių po lygiai pasiskirstė pagal gyvenamą vietą (2 pav.).

2 pav. Savižudybių skaičiaus (X60-X94) rodiklis 100 000 gyv.

Lietuvoje ir Prienų r. 2016-2019 m.

(Šaltinis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras)

          Užkrečiamosios ligos – viena svarbiausių visuomenės sveikatos bei asmens problemų visame pasaulyje. Skiepijimas yra ekonomiškai veiksmingiausia intervencija į visuomenės sveikatą ir yra viena iš užkrečiamųjų ligų kontrolės prioritetinių priemonių.

         2019 m. iš viso MMR vakcina (nuo tymų, epideminio parotito ir raudonukės) Lietuvoje 1 doze paskiepyti 25698 dvejų metų amžiaus vaikai. Tai sudarė 99,2 proc., tačiau 100 proc. pasiekė tik viena Druskininkų savivaldybė, virš 99 proc. siekė – Tauragės ir Pagėgių savivaldybių rodikliai. Pagal šį rodiklį Prienų rajono savivaldybė patenka tarp 12 savivaldybių, kuriose situacija yra blogiausia, lyginant su šalies vidurkiu, ir santykis su Lietuvos vidurkiu yra 0,76 (3 pav.).

3 pav. 2 m. vaikų tymų, epideminio parotito, raudonukės (1 dozė) skiepijimo apimčių, %  kartograma

(Šaltinis Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema)

         Stebint 2 metų amžiaus vaikų MMR mažėjančias skiepijimo apimtis Lietuvoje, Prienų rajone taip pat šios skiepijimo apimtys mažėja  – 2019 m. – 88,4 proc. (absoliutus skaičius – 175), (2018 m. – 87,8 proc. kai absoliutus skaičius – 208) (4 pav.).

4 pav. 2 m. vaikų tymų, epideminio parotito, raudonukės (1 dozė) skiepijimo apimtys, %   Lietuvoje ir Prienų r. 2016-2019 m.

(Šaltinis Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras)

         Dėl teigiamo poveikio ir kūdikio (vaiko iki 1 m. amžiaus), ir motinos sveikatai PSO rekomenduoja kūdikius iki 6 mėn. maitinti vien tik motinos pienu. 2019 m. vaikų, per metus sulaukusių vienerių metų, buvo apie 24555. Apie trečdalis jų (9 294 kūdikiai) iki 6 mėn. maitinti išimtinai tik motinos pienu. Visagino sav., Skuodo rajono, Švenčionių rajono, Rietavo sav. ir Radviliškio rajono savivaldybėse gyvenantys kūdikiai buvo maitinami motinos pienu trumpiausiai, tai yra šiose savivaldybėse tik 10–17 proc. kūdikių žindyti iki 6 mėn. Pagal šį rodiklį Prienų rajono savivaldybė patenka tarp 12 savivaldybių, kuriose situacija yra blogiausia (raudonoji zona), lyginant su šalies vidurkiu nuo kurio atsilieka, ir santykis su Lietuvos vidurkiu yra 0,51 (5 pav.).

5 pav. Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalies (proc.) kartograma

(Šaltinis Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema)

             Prienų rajone keletą metų iš eilės kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, rodiklis žymiai mažėja. 2016 m. Prienų rajone kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus buvo 30,7 proc., 2017 m. šis skaičius pakilo iki 40,2 proc. 2018 m. žindytų kūdikių procentas vėl nukrito iki 33,2 proc., o 2019 m. duomenimis (absoliutus skaičius – 33), Prienų rajone buvo jau 19,2 proc. kūdikių, išimtinai maitintų tik motinos pienu iki 6 mėn. amžiaus (6 pav.).

       

6 pav. Kūdikių, žindytų išimtinai krūtimi iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)

Lietuvoje ir Prienų rajone 2016-2019 m.

(Šaltinis Higienos instituto Sveikatos informacijos centras)

        Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistai renka ir pateikia apibendrintą informaciją apie gyventojų visuomenės sveikatos būklę rajone, išskirdami problemiškiausias sritis. Atsižvelgiant į pateiktus rezultatus atsakingos institucijos turėtų rengti rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų ir priemonių įgyvendinimo. Siekiant geresnės Prienų rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės, mažinant sveikatos netolygumus, mirtingumą, sergamumą plačiai paplitusiomis ligomis, neišvengiamai būtinas bendradarbiavimas tarp visų sektorių. Su detaliai parengta ataskaita galite susipažinti Biuro internetinėje svetainėje www.vsbprienai.lt.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close