Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

(Revuonos g. 4, LT – 59118 Prienai, įstaigos kodas – 301846675)

SKELBIA ATRANKĄ

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE PAREIGOMS UŽIMTI

NUO 2021-10-19

Pareigybės lygis: A2

Darbo krūvis: 0,7 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Pareigybės paskirtis – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą mokiniams ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, veikiančiose Prienų rajono savivaldybėje.

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus

Specialistas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.

Visuomenės sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje vykdo visuomenės sveikatos specialistas, atitinkantis visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-1473 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, turi žinoti ir suprasti:

  1. visuminę (holistinę) sveikatos sampratą;
  2. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos struktūrą, funkcijas; Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus, bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos, augimo bei vystymosi klausimais, Prienų rajono savivaldybės institucijų teisės aktus, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą;
  3. vaikų sveikatos rodiklius ir veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai; vaiko organizmo vystymosi anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus ir aplinkos veiksnių poveikį vaiko augimui ir organizmo vystymuisi;
  4. vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus;
  5. vaikų užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų epidemiologijos, epidemiologinės priežiūros, šių ligų profilaktikos principus ir metodus;
  6. vaikų sveikos mitybos principus, maitinimo organizavimo mokykloje reikalavimus;
  7. mokinių ugdymo proceso organizavimo ypatumus ir dienos režimą; mokinių mokymo(-si) aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams pagrindinius vertinimo principus;
  8. asmens sveikatos informacijos konfidencialumo reikalavimus; vaikų teises ir socialines garantijas;
  9. turi mokėti ir gebėti:

9.1. analizuoti ir vertinti mokinių sveikatos rodiklius bei sveikatai poveikį darančius veiksnius; parinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti;

9.2. vertinti mokinių mokymo(-si) aplinką, ugdymo proceso organizavimą, maitinimo organizavimą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą;

9.3. atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą, koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą;

9.4. rengti ir įgyvendinti sveikatinimo veiklos programas (projektus);

9.5. dirbti komandoje; planuoti ir vertinti savo veiklą; naudotis informacinėmis ir ryšio technologijomis.

Privalumai:
• 1 m. darbo patirtis;
• rekomendacijos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Darbo užmokestis mokamas priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais) (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,8 – darbo užmokestis 1203,60 Eur iki 7,4 – darbo užmokestis 1309,80 Eur).

Dokumentai priimami iki 2021 m. lapkričio 3 d. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Revuonos g. 4, Prienai) nuo 8.00 iki 17.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu prienai.vs.biuras@gmail.com su nuoroda visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami. 

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai.

Tel. pasiteiravimui (8 319) 54427, mob. +370 678 79995 el. p.: prienai.vs.biuras@gmail.com

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate, kad slapukai atsirastų Jūsų įrenginyje. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri, apsilankius svetainėje, išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba greitojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė tam tikrą laiką gali „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), dėl to Jums nereikia kaskart jų iš naujo įvedinėti, lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Close