Informacija tėvams arba vaiko atstovams, kur kreiptis pagalbos Prienų rajono savivaldybėje, jei vaikas vartoja alkoholį ar narkotikus

  1.  LR Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. programos patvirtinimo“.
  2.  LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimas Nr. 437 „Dėl vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  3.  LR Sveikatos apsaugos ministro ir LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. V-60/V-39 „Dėl ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  4.  Prienų r. sav. administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A3-127 „Dėl ankstyvosios intervencijos programos vykdymo Prienų r. savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.